Over ons

Visie (hoe zien wij de toekomst?):

Sporten is goed voor de fysieke en mentale gezondheid en legt verbindingen tussen mensen. Bewegen stimuleert de hersenen en het in conditie houden van je lichaam. Sporten en bewegen zorgt ook voor het contact met de samenleving, waarvan iedereen deel uit maakt, ongeacht een fysieke en/of verstandelijke beperking.
Wij willen dat in de regio Midden-Nederland iedereen met een fysieke en/of een verstandelijke beperking:

  • mee kan doen aan sporten en bewegen;
  • de weg weet naar een passend aanbod;
  • door sport en bewegen deel kan nemen aan de inclusieve samenleving.

Missie (hoe bereiken wij die toekomst?):

Wij willen de drempels om te gaan sporten en bewegen voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking verlagen en hen de weg tonen naar passend aanbod.
Wij willen mensen met een beperking laten zien hoe leuk en gezond sporten en bewegen is.
Wij tonen gemeentebesturen, ambtenaren, wijkteams, zorgmedewerkers en mensen uit het welzijnswerk de meerwaarde van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Doelen (hoe verwezenlijken we dit?):

Dat doen wij door in Midden-Nederland passend sporten en bewegen te promoten en bevorderen via het in regionaal verband organiseren van sport & spelevenementen en symposia.

Bestuur