Doneren

De organisatie van de Dag van de Aangepaste Sport regio Eemland kost veel geld. Dat proberen we door subsidies en giften van fondsen te verkrijgen.
We hebben geen geld om extraatjes te geven aan vrijwilligers of om extra te adverteren. daarvoor is meer geld nodig.

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie doen op:
Bankrekeningnummer: NL30 TRIO 0379 3112 08
Ten name van Stichting Passend Sporten Midden-Nederland

Bedankt!