Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

vacant (voorzitter)
Robbert Jaspers (secretaris)
Fred van den Broek (penningmeester)
Nico Taverne (bestuurslid)
Mik Borsten (bestuurslid)