Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jacques Happe (voorzitter)
Robbert Jaspers (secretaris)
Fred van den Broek (penningmeester)
Nico Taverne (bestuurslid)
Mik Borsten (bestuurslid)

(Fred, Jacques en Robbert tekenden op 4 juni 2018 de oprichtingsakte)