Stichting Passend Sporten Midden-Nederland

Zonder beperking sporten? We maken het passend in de regio Eemland!

Wij willen dat in de regio Midden-Nederland iedereen met een fysieke en/of een verstandelijke beperking:

  • mee kan doen aan sporten en bewegen;
  • de weg weet naar een passend aanbod;
  • door sport en bewegen deel kan nemen aan de inclusieve samenleving.

Lees meer…

Twitter

Unable to load Tweets